Vraag en antwoord

Hier vindt u veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op


Zijn mijn medische gegevens veilig?

De bescherming van uw persoonlijke en medische gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.


Voor uw privacy is het gebruik van de website op verschillende manieren beveiligd:

 • Een zorgverlener kan niet zomaar aansluiten. Hiervoor is een computersysteem nodig dat voldoet aan strenge eisen.
 • Als u toestemt, mag uw zorgverlener alleen uw relevante gegevens inzien. Geeft u geen toestemming? Dan wordt uw zorgverlener alleen geïnformeerd over onderzoeken die hij zelf aanvraagt. Nadeel: uw zorgverlener ziet niet alle relevante gegevens die van belang kunnen zijn om u goede zorg te verlenen.
 • Alleen uw behandelend zorgverlener, zijn medewerker/assistente of waarnemer mag over uw gegevens beschikken. Dit mag alleen als het nodig is voor uw behandeling.


Er wordt bijgehouden wie welke gegevens bekijkt. U kunt via het beveiligde deel van deze website ook zelf zien wie uw gegevens via MijnDoc.nu heeft bekeken.


Welke informatie kan mijn zorgverlener zien?

Uw zorgverlener kan alleen gegevens inzien van de zorginstellingen waarvoor u toestemming hebt gegeven. De zorgverlener ziet een deel van uw medische dossier. Per zorginstelling is dit anders:

 • Dossier Spaarne Gasthuis: actuele contacten in het ziekenhuis – afspraken/opnames/spoedeisende hulp – brieven van de zorgverlener, voorgeschreven medicijnen, allergieën, uitslagen van radiologie, pathologie, ECG’s en labonderzoek.
 • Dossier Atalmedial: aangevraagde onderzoeken en uitslagen klinische chemie, zoals bloed- en urineonderzoek.
 • Dossier Streeklab Haarlem: aangevraagd onderzoek, resultaten en advies over infectieziekten: medisch microbiologisch onderzoek en serologie.


Er worden alleen gegevens beschikbaar gesteld die voor een zorgverlener relevant kunnen zijn. Aan huisartsen en medisch specialisten worden de dossiers van Spaarne Gasthuis, Atalmedial en Streeklab zoals hierboven genoemd beschikbaar gesteld. Aan medisch specialisten in andere ziekenhuizen die via Epic verbonden zijn, worden alleen de dossiers van het Spaarne Gasthuis beschikbaar gesteld.


Apothekers

Apothekers krijgen alleen inzage in labuitslagen die voor het medicijngebruik van belang zijn. Dat geldt ook voor de gegevens die door het ziekenhuis beschikbaar worden gesteld: alleen de medicatiegegevens en gegevens die van belang zijn voor de medicatiebewaking zoals bijv. allergieën.


Toekomstige veranderingen

Als in de nabije toekomst uw zorgverlener meer informatie van uw dossier kan inzien, krijgt u hierover eerst een bericht als u uw e-mailadres hebt opgegeven in MijnDoc.nu. U kunt dan altijd uw toestemming intrekken.


Is het mogelijk sommige informatie uit mijn dossier af te schermen?

Het is niet mogelijk sommige informatie uit uw dossier af te schermen.


Ik geef geen toestemming, kan mijn zorgverlener mijn gegevens nu toch inzien?

Nee. Het kan wel zijn dat uw zorgverlener uw medische gegevens ontvangt via de zorginstellingen. Bijvoorbeeld een uitslag van een onderzoek dat uw huisarts zelf heeft aangevraagd. Uw zorgverlener kan u hier meer over vertellen. Uw zorgverlener kan echter geen andere gegevens inzien die misschien wel relevant zijn om u goede zorg te kunnen verlenen.


Wie kan mijn dossier inkijken?

Als u toestemming heeft gegeven, hebben alleen uw zorgverlener, zijn waarnemers en medewerkers beschikking over uw gegevens. De zorgverlener kan alleen dat deel van uw gegevens inzien die relevant voor hem zijn. En alleen de gegevens van die instellingen waarvoor u toestemming heeft gegeven. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat uw zorgverlener toegang heeft tot uw dossier van het ziekenhuis, dan geeft u dat aan. Uw zorgverlener of zijn medewerkers mogen alleen bij uw gegevens als dat nodig is.


Kan ik toestemming geven voor mijn kinderen?

 • Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd de toestemming geven.
 • Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan geven u en uw kind samen toestemming. Kinderen onder de 16 jaar hebben nog geen DigiD. Regel de toestemming voor uw kind daarom bij uw zorgverlener zelf.

Kan ik ook voor iemand anders toestemming geven?

Meestal geeft de patiënt zelf toestemming. Alléén als de patiënt wilsonbekwaam is, kunnen de volgende personen toestemming geven:
• een door de rechter benoemde mentor of curator
• een door de patiënt zelf schriftelijk gemachtigde
• een echtgenoot/echtgenote, partner, ouder, kind, broer of zus van de patiënt. Hierbij gaat een eerder genoemd persoon voor een later genoemd persoon. Dus eerst de echtgenoot of echtgenote etc. U kunt dit regelen bij uw zorgverlener zelf.


Als ik van zorgverlener wissel – bijvoorbeeld van huisarts – moet ik dan opnieuw toestemming geven?

Nee, dat is niet nodig. U heeft toestemming gegeven dat uw behandelend huisarts mag beschikken over uw gegevens. Een nieuwe huisarts mag dat ook. Hij/zij moet hiervoor wel gebruik maken van de beveiligde website. Wilt u niet dat uw nieuwe huisarts bij uw gegevens kan? Trek dan uw toestemming in. Dit kunt u doen bij uw huisarts of via deze website.


Worden mijn medische gegevens ergens bij de zorgverlener opgeslagen?

De zorgverlener krijgt via een beveiligde verbinding toegang tot uw dossier bij een van de zorginstellingen. De informatie zelf wordt niet opgeslagen op de beveiligde website. De zorgverlener kan er wel voor kiezen een deel van de gegevens vanuit het dossier van de zorginstelling op te nemen in zijn eigen dossier. Bijvoorbeeld een laboratoriumuitslag die voor uw behandeling relevant is.


Kan ik ook voor toekomstige behandelaren toestemming geven?

Ja, u kunt nu al toestemming geven voor een eventuele behandeling in de toekomst. Ook als u nu nog geen behandelrelatie hebt met een zorgverlenersgroep of bij het Spaarne Gasthuis. Of als er nog geen gegevens van u zijn bij de aangesloten laboratoria. Zorgverleners mogen uw gegevens pas raadplegen als zij u behandelen en de gegevens van belang zijn voor uw behandeling.


Wat gebeurt er als ik niets wil vastleggen? (=totaal bezwaar)

Als u niet wilt dat wij gegevens van u vastleggen, dan worden uw gegevens niet beschikbaar gesteld. Ook niet in een levensbedreigende situatie. Uw zorgverleners die u behandelen vragen dan mogelijk herhaaldelijk of u toestemming wil geven.


Wat is het verschil met het Landelijk Schakelpunt (LSP)?

 • Via het LSP regelt u landelijk toestemming dat bijvoorbeeld een huisartsenpost een samenvatting kan inzien van uw dossier bij uw huisarts of apotheek. Kijk voor informatie op vzvz.nl
 • MijnDoc.nu is een regioportaal. Hier geeft u het Spaarne Gasthuis en/of Atalmedial en Streeklab Haarlem toestemming om relevante gegevens beschikbaar te stellen aan uw zorgverlener

Welke zorginstellingen doen mee?

De zorginstellingen die mee doen en met uw toestemming uw gegevens beschikbaar stellen zijn:

 • Spaarne Gasthuis inclusief de Vijf Meren Kliniek
 • Atalmedial
 • Streeklab Haarlem

Hebben alle onder de rubriek Aangesloten zorgverleners toegang tot mijn gegevens?

Alleen de zorgverleners met wie u een behandelrelatie heeft, hun medewerkers en waarnemers hebben toegang tot uw dossier. Zorgverzekeraars en verzekeringsartsen hebben geen toegang tot uw dossier.


Mijn huisarts of apotheek ontbreekt in de lijst Aangesloten zorgverleners. Heeft toestemming geven dan wel zin?

Momenteel loopt er een actie om alle nog niet aangesloten huisartsen en apotheken in de regio te benaderen om gebruik te maken van het portaal. Het heeft dus zeker zin om uw toestemming vast te leggen.


Ik ben verhuisd van Haarlem naar Amsterdam. Is MijnDoc.nu voor mij nog zinvol?

MijnDoc.nu is een regioportaal voor de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Amsterdam valt niet onder deze regio. Uw nieuwe huisarts en apotheek in Amsterdam hebben daarom geen toegang tot uw gegevens bij het Spaarne Gasthuis bijvoorbeeld. Maar medisch specialisten van de genoemde instellingen onderaan de lijst van Aangesloten Zorgverleners kunnen uw gegevens wel raadplegen, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit komt omdat deze ziekenhuizen allemaal hetzelfde informatiesysteem EPIC gebruiken. U kunt dus bijvoorbeeld in MijnDoc.nu uw toestemming geven voor de medisch specialisten, diens medewerkers en waarnemers.Voor welke zorgverleners kunt u toestemming geven?

 • Uw huisarts, zijn medewerkers en waarnemers
 • Apothekers, hun medewerkers en waarnemers
 • Uw behandelend medisch specialist van een ziekenhuis of zorginstelling – binnen of buiten de regio – zijn of haar medewerkers en waarnemers. Bijvoorbeeld medisch specialisten uit ziekenhuizen. Specialisten ouderengeneeskunde in een verzorgings- of verpleeghuis. Of artsen van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking


Zorgverleners voor wie u toestemming geeft, mogen uw gegevens alleen inzien als u bij hen onder behandeling bent.

Bekijk welke huisartspraktijken, apotheken en zorginstellingen (medisch specialisten) zijn aangesloten


Ik wil graag mijn toestemming vastleggen. Kunt u mij een toestemmingsformulier toezenden?

U kunt uw toestemming bij uw zorgverlener – huisarts, specialist en apotheker – regelen. In verband met de identificatie is het noodzakelijk dat de patiënt zelf het ingevulde en ondertekende formulier overhandigt aan de zorgverlener. Om deze reden sturen wij geen toestemmingsformulier op.

U kunt uw toestemming ook vastleggen via het beveiligde deel van deze website. U heeft hiervoor uw DigiD met sms-functie nodig.


Waarom lukt het inloggen met een (oudere) iPad niet?

MijnDoc.nu gebruikt een moderne beveiliging voor cookies. Als u een iPad gebruikt met een verouderde versie van iOS, is inloggen daardoor niet altijd mogelijk. Wij adviseren u de nieuwste versie van iOS te installeren. Bij verouderde iPads is dit helaas niet altijd mogelijk. Hopelijk kunt u dan via een ander apparaat uw toestemming vastleggen. Bijvoorbeeld via een pc of een andere iPad met de nieuwste versie van iOS.