Veiligheid en privacy

De bescherming van uw persoonlijke en medische gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) en de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.


Voor uw privacy is het gebruik van de website op verschillende manieren beveiligd:

  • Een zorgverlener kan niet zomaar aansluiten. Hiervoor is een computersysteem nodig dat voldoet aan strenge eisen.
  • Als u toestemt, mag uw zorgverlener alleen uw relevante gegevens inzien. Geeft u geen toestemming? Dan wordt uw zorgverlener alleen ge├»nformeerd over onderzoeken die hij zelf aanvraagt. Nadeel: uw zorgverlener ziet niet alle relevante gegevens die van belang kunnen zijn om u goede zorg te verlenen.
  • Alleen uw behandelend zorgverlener, zijn medewerker/ assistente of waarnemer mag over uw gegevens beschikken. Dit mag alleen als het nodig is voor uw behandeling.