Waarom uw toestemming belangrijk is

Zorgverleners, ziekenhuizen en laboratoria werken allemaal met een eigen medisch dossier van u. Met uw toestemming mag uw zorgverlener over de voor hem relevante gegevens beschikken bij:
• Spaarne Gasthuis inclusief de Vijf Meren Kliniek
• Atalmedial
• Streeklab Haarlem
Hierdoor kunnen relevante gegevens voor uw zorgverlener goed, veilig en snel beschikbaar worden gesteld. Zo is uw zorgverlener – huisarts, specialist en apotheker – beter op de hoogte van uw gezondheid. Dat komt uw behandeling ten goede.


Hoe geeft u toestemming?

U kunt uw toestemming bij uw zorgverlener – huisarts, specialist en apotheker – regelen. Of zelf via het beveiligde deel van deze website. U heeft hiervoor uw DigiD met sms-functie nodig. Hiervoor gebruikt u uw mobiele of vaste telefoon. Bij de sms-functie via een vaste telefoon ontvangt u een gesproken tekstbericht.
Alléén als u toestemt, kan uw zorgverlener over relevante gegevens beschikken. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken via MijnDoc.nu. Of via uw zorgverlener. Het is belangrijk dat u een bewuste keuze maakt. Misschien heeft u daarvoor wat meer informatie nodig.

Bekijk veelgestelde vragen en antwoorden


Online toestemming geven met uw DigiD

Via de knop Inloggen MijnDoc.nu rechtsboven op deze pagina krijgt u toegang tot het beveiligde deel van deze website en legt u uw toestemming zelf vast. Voor inloggen heeft u een DigiD met sms-functie nodig.


Bij uw zorgverlener toestemming regelen zonder DigiD

U kunt bij uw zorgverlener – huisarts of Spaarne Gasthuis – regelen dat hij uw gegevens mag inzien. U tekent hiervoor een formulier waarmee de zorgverlener uw toestemming vastlegt. U heeft hiervoor geen DigiD nodig. Als u uw e-mailadres vermeldt, ontvangt u een e-mail dat uw toestemming door een zorgverlener is gewijzigd.


Alleen toestemming in geval van nood

U kunt ervoor kiezen dat uw zorgverlener alléén uw gegevens mag inzien in een levensbedreigende situatie. U heeft dan op het toestemmingsformulier of via deze website gekozen voor de mogelijkheid ‘Nee, tenzij’. U krijgt dan een e-mail wanneer de zorgverlener uw gegevens heeft ingezien tijdens een levensbedreigende situatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een e-mailadres opgeeft. Niet alle aangesloten zorgverleners beschikken over deze mogelijkheid ‘Nee, tenzij’. In een levensbedreigende situatie wordt dan opnieuw om uw toestemming gevraagd.


Geïnformeerd blijven? Geef uw e-mailadres op


Wilt u geïnformeerd blijven als nieuwe zorgverleners worden toegevoegd of de gedeelde gegevens worden uitgebreid? Geef dan uw e-mailadres op.
Kiest u ervoor dat de zorgverlener alleen over uw gegevens mag beschikken in geval van een levensbedreigende situatie? Het is dan noodzakelijk dat u een e-mailadres opgeeft. U ontvangt een e-mail als de zorgverlener uw gegevens heeft ingezien.